House-building-scheme-des-007

Fastighetsservice

Vi sköter vårt moderbolags fastigheter, Procuria Fastighets AB. Vi ansvarar främst för  yttre skötsel av grönytor, planteringar och snöröjning.

Erbjuder motsvarande tjänster till både privatpersoner och företag.