Vi är BBF Service.

Vi arbetar med både entreprenader i olika storlekar, såväl
general- som totalentreprenader samt byggservice.

TOTALENTREPRENAD

BBF Service AB arbetar med både entreprenader i olika storlekar, såväl general- som totalentreprenader samt byggservice.  Vi arbetar främst i Jönköpings län, men åtar oss uppdrag i övriga landet. Vi åtar oss alla typer av byggnadsuppdrag såsom nyproduktion, om- och tillbyggnation och renovering. Både stora och små uppdrag är lika intressanta för oss. Både stora och små beställare är lika viktiga för oss.

BYGGSERVICE

Vi sköter vårt moderbolags fastigheter, Procuria Fastighets AB. Vi ansvarar främst för  yttre skötsel av grönytor, planteringar och snöröjning.

Erbjuder motsvarande tjänster till både privatpersoner och företag.