Bäckaskogs Bygg & Fastighetsservice AB, eller kort och gott BBF Service AB, startades i maj 2004 av Fredrik Gustavsson. Sedan 2018 ägs bolaget av Fredrik Gustavsson och Albin Manly. Fredrik och Albin driver företaget med nio byggnadssnickare. Vi riktar oss till privatkonsumenter, företag och föreningar samt kommuner.

BBF Service AB utvecklar och levererar byggnadstjänster med efterfrågan på kvalitet och kompetens. Vi har det lilla företagets flexibilitet och sätter alltid beställaren i fokus. Vi samarbetar med entreprenörer inom t.ex. mark, vvs och el samt målare, plattsättare, mattläggare och plåtslagare. Alla handplockade och erkänt kompetenta. Ingen kedja är starkare än dess svagaste punkt. Vi lämnar gärna en helhetslösning med en kontaktperson genom hela processen.

Ansvarskänsla och realistiska åtaganden är den bästa vägen till nöjda kunder.

Ansvarskänsla och realistiska åtaganden är den bästa vägen till nöjda kunder. Lyckade byggprojekt, stora som små, handlar om tidsplanering och kostnadseffektivitet. En ömsesidig kommunikation genom hela processen. Deadlines ska hållas. Leveranser ska ske i rätt tid. Eventuella förändringar ska meddelas direkt till berörda parter. Vi på BBF Service AB jobbar med tiden – inte mot den!

Vi står för stabilitet och lyhördhet av beställarens behov. Vi utför givetvis endast arbeten på ett fackmannamässigt sätt. Vi köper enbart in material via välkända grossister med hög kvalitet och god materialkännedom. BBF Service AB ska vara den ledande byggentreprenören, i sin storlek, vad avser högt medarbetarevärde, efterfrågad kompetens och leveranssäkerhet!